blog

Gelişim Bozukluğu ve Hiperaktivite

EGE GELİŞİM Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Farklı gelişen çocukların topluma kazandırılması düşüncesiyle yola çıkan EGE GELİŞİM Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Çiğli'de kuruldu. Kurumumuz, ülkemizde yüzlerce özel gereksinimli bireyin hayatında önemli rol oynamaktadır. 

Seanslar, eğitim koordinatörleri önderliğinde, alanında uzman ve tecrübeli eğitimcilerden/terapistlerden oluşan ekibimiz tarafından, çocuğun öncelikli ihtiyaç ve gereksinimleri göz önünde bulundurularak uygulanmakta, gereksinimi olan alanlarındaki gelişiminin desteklenmesi hedeflenerek sürdürülmektedir. Her çocuğun eğitimden günde kaç seans yararlanacağı yapılan değerlendirmelerden sonra kararlaştırılmaktadır.  

EGE GELİŞİM Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde çocuk; farklı alanlardan uzmanlar (özel eğitim uzmanı, ergoterapist, fizyoterapist…) tarafından bir bütün olarak değerlendirilir ve ihtiyaçları belirlenir. Eğitimler süresince aile, hem çocuğun sınıf içi eğitimini izleyerek çocuğun eğitimine aktif olarak katılma imkânı bulmakta hem de uzmanlarımız tarafından eğitim sürecinde sürekli olarak bilgilendirilerek sürecin bir parçası haline getirilmektedir. Kurumumuzda, tüm dünyada etkililiği kanıtlanmış olan farklı yöntemler harmanlanarak çocuklarımıza eğitim hizmeti sunulmaktadır.

Özel Eğitim Çalışmaları: Merkezimizde özel eğitim çalışmaları, okul-ev-merkez ekseninde ve ailenin katılımı sağlanarak yürütülmektedir. Tüm eğitim sürecinde öğrencinin devam ettiği okul (kaynaştırma) ile işbirliğine girilerek çocuğun yaşam kalitesinin arttırılması hedeflenmektedir.

Yeni bilimsel bilgi ve gel