FİZYOTERAPİ

Fizik tedavi hasta ya da yaralanmış vücut yapılarına yeniden fonksiyon kazandırmayı hedef tutan bir  tedavi yöntemidir. Fizyoterapide temel amaç bireyin sahip olduğu fiziksel aktivite seviyesinin korunması ve arttırılmasıdır.

Merkezimizde motor gelişim alanlarında sıkıntı yaşayan ve bedensel engelli olan bireyler için fizyoterapi eğitimi verilmektedir.