GRUP EĞİTİMİ

Özel eğitimde grup eğitimi, iki veya daha fazla çocuğun ortak bir hedef uğruna bir araya getirilmesiyle gerçekleştirilir. Grup eğitiminde öğretmen rehber olur ve amaç çocukların birbirleriyle etkileşimini öğrenme sürecine dahil etmektir. Grup oluştururken, çocukların yaşı, tanısı, sosyal ve iletişim becerileri gibi birçok etmen eğitimciler tarafından değerlendirilir ve çocukların birbirleriyle etkileşimleri dikkate alınır.

Grup eğitimi özellikle çocukların iletişim becerilerini, sosyal becerilerini, eğitime karşı olan motivasyonlarını artırmaya yönelik başarılı yöntemlerden biridir. Çocuklar grup içerisinde sıra alma, dinleme, bekleme gibi beceriler edinir ve günlük hayatta karşılaştıkları problemleri uzman eğitimciler rehberliğinde güvenli bir ortamda tecrübe etme fırsatı bulurlar.