ERGOTERAPİ

Ergoterapi  anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlığı ve refahı  geliştiren  kişi merkezli bir terapidir. Ergoterapinin temel amacı kişilerin günlük yaşam aktivitelerine katılımını artırmak ve ince motor becerilerini geliştirmektir.

Özellikle çocukların günlük yaşam aktivitelerinde tamamen bağımsız olmalarını hedefleyen yaklaşım modelidir. Bu yaklaşımla; çocuğun beyin fonksiyonları geliştirilerek; bilişsel fonksiyonel ve duyu-motor becerilerinde ilerleme meydana getirilir. Çocuğun oyun becerileri, okul performansı ve özbakım becerileri değerlendirilir ve öncelikli gereksinimleri belirlenerek uygulama planı oluşturulur.

Yaralanma veya hastalık nedeniyle bazı fiziksel fonksiyonlarında zayıflık gözlenen kişilerin, günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlıklarını artırmak için giyinme, kendine bakım, mobilite  ve yemek yeme gibi becerileri  mevcut kapasite ile yapılabilmesine yardımcı özel yöntemlerin öğretilmesidir .Aynı amaçla kişiye yardımcı araçları ve bu araçların kullanımının eğitiminin yapılması (örneğin; kavraması olmayan kişiler için sapları değiştirilmiş çatal bıçak, gövde dengesi ve uzanma becerisi olmayan bir kişi için uzun saplı tutacak, tekerlekli sandalye ve ev içi uyarlamalar vb.) gibi uygulamalar da yapılır.