PECS

PECS SİSTEMİ NEDİR?

PECS sistemi Amerikalı psikolog Andy Bondy ve konuşma terapisti Lori Frost tarafından geliştirilen ve uygulamalı davranış analizine dayalı bir alternatif iletişim sistemidir. Öncelikle temel iletişim ilkelerini kazandırmayı, daha sonra ise belli mesajları iletmeyi öğretmeyi hedefler. Mesaj iletiminde, önce tek resimler kullanılır daha sonra birden fazla resim bir araya getirilerek cümleler kurulur.

 

PECS SİSTEMİNİN KULLANIMI

Bu yöntem, iletişimi bir büyüğün yönetmesi yerine çocuğun başlattığı ve lider olduğu, çocuğa istediği bir nesneyi elde etmek için, o nesneyi resmiyle değiş tokuş etmeyi öğreten bir yöntemdir. Konuşamayan ya da kelime hazinesi olup da düzenli ve anlaşılır şekilde iletişimde bulunmayan her çocuğa öğretilebilir. Örneğin, yiyecek bir şey istediğinde onun resmini bir büyüğe verip ondan yiyeceğini almayı öğrenir. Bu değiş tokuş formülü ile birisine yaklaşma ve onunla etkileşim gibi iletişim için gerekli beceriler kendiliğinden öğrenilmektedir.
Bu yöntemi öğrenen çocuklar kendilerini ifade edebildikleri için çoğu kez ek bir çalışma yapılmadan davranış problemleri azalır, aile ve çevresindeki günlük yaşantıları düzene girer.

 

PECS sistemi hangi çocuklar için önerilmektedir;

1-Nesne istemek için sözcük kullanamayan çocuklar için önerilmektedir.
2-İlginç olaylar karşısında görüş bildirmek için sözcük ya da sözcük benzeri ses kullanamayan çocuklar için önerilmektedir.
3-Basit soruları soramayan, taklit edemeyen ya da yanıtlayamayan çocuklar için önerilmektedir.
4-Başkalarının dediklerinin çoğunu anlamayan çocuklar için önerilmektedir.
5-En az 3 ay süreyle yoğun ses ve sözcük taklidi eğitimi alıp ilerleme gösteremeyen çocuklar için önerilmektedir.