ABA

Uygulamalı davranış analizi, sosyal önemi olan davranışları değiştirmeyi amaçlayan, davranışçı kuramın öne sürdüğü, davranış temel prensiplerine dayalı süreçleri kullanan bilim dalıdır. Sistematik olarak, çocuğu motive ederek, pozitif ödüllendirme sistemiyle becerilerin öğretilmesi hedeflenmektedir. Belirlenen hedeflerin uygulamalı, davranışsal, analitik, etkili ve genellenebilir olması gerekmektedir. ABA, birey ile çevresi arasındaki ilişkiyi öğrenmeye yönelik kullanılan bir yöntemdir. Müdahaleler çevre üzerinde yapılacak değişikliklerle davranışı değiştirmek üzerine programlanmaktadır.
Uygulamalı davranış analizinde
* Hedef davranışı belirleme ve tanımlama
* Hedef davranışı ölçme ve kaydetme
* Hedef davranış için uygulama yöntemini seçme basamaklarına yer verilmektedir.