Cerebral Palsy

Cerebral palsy; doğumdan önce, doğum sırasında ya da doğumdan kısa süre sonra meydana gelen beyin hasarından kaynaklanan ve vücut hareketleri ile kas koordinasyonunu kalıcı şekilde etkileyen, fakat zaman içinde kötüleşme sergilemeyen bir dizi nörolojik bozukluktan herhangi birini tanımlamak için kullanılan bir terimdir. 


CEREBRAL PALSY (SEREBRAL PALSİ) TÜRLERİ
Spastik CP
Kas tonusunun aşırı yüksek ya da aşırı sıkı olduğu Spastik SP’li çocuklar, kasları aşırı sert olduğundan, sert ve ani hareketler yaparlar. Bir konumdan diğerine geçmek ya da ellerindeki bir şeyi bırakmak konusunda genellikle güçlük yaşarlar. Bu, serebral palsinin en yaygın tipidir.
Tetraparezi Tip CP
Bir çocuğun dört uzvunun tümünün etkilenmesi durumudur.
Hemiplejik Tip CP
Çocuğun bedeninin tek tarafını etkileyen yani sağ kol ve sağ bacakta ya da sol kol ve sol bacakta bu problemin görülmesi durumudur.
Diparezi CP
Bacaklardaki spastisitenin kollara kıyasla daha fazla olduğu durumdur.
Ataksik CP
Ataksik CP’li çocuklar dengesiz ve titrek görünürler. Aynı zamanda koordinasyon sağlamakta güçlük çekerler.
Atetoid CP
Atetoid terimi kas tonüsünün değişkenlik sergilediği ve bazen aşırı yüksek, bazense aşırı düşük olduğu serebral palsi tipini tanımlamak için kullanılır.
Karma CP
Kas tonüsü bazı kaslarda aşırı düşük, bazılarında ise aşırı yüksek olduğunda serebral palsinin tipi, karma olarak adlandırılır.