DUYU BÜTÜNLEME TERAPİSİ

Duyu Bütünleme Terapisi Nedir?

Duyu bütünleme, duyu bilgilerinin bütünleştirilmesine ve motor hareketin planlanmasına odaklanan bir terapi şeklidir. Duyu bütünleme terapisinde amaç vücudun gerekli bölgelerini uyararak duyuların birbiriyle uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamaktır.

Duyu bütünleme terapisinde normal duyusal sistemde yer alan duyularla, duyusal yönden zengin ortamlar oluşturulmaktadır. Normal duyusal sistemde yer alan duyular; görme, işitme, tat alma, koklama(olfaktuar), vestibuler, taktil, propriosepsiyon(eklem pozisyon duyusu) duyusudur. Tedavi, çocuğa uygun olarak düzenlenmiş ortamda, çocuğun ihtiyacına göre duyu alabilmesini ve adaptif cevap oluşturmasını amaçlar. Terapi sırasında çocuğun kendini yönetebilmesi için terapist çevreyi ona uygun düzenler

Duyu Bütünleme Problemlerinin Görüldüğü Durumlar

 • Otizm,
 • Öğrenme güçlükleri,
 • İşitme ve dil problemleri(Artikülasyon bozuklukları),
 • Görsel problemler,
 • Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu,
 • Beslenme problemleri,
 • Uyku bozuklukları…vb durumlarda görülmektedir.

Duyu Bütünleme Bozukluğunun Belirtileri

 • Hiperaktivite ve dikkat dağınıklığı,
 • Davranış problemleri,
 • Konuşma ve dil gelişimi ile ilgili problemler,
 • Kas tonusu ve koordinasyon ile ilgili problemler ,
 • Günlük yaşamda, okulda yaşanan problemler ve benzer belirtilerle duyu bütünleme
 • bozuklukları kendini göstermektedir.
 • Duyu Bütünleme Terapisinin Amaçları
 • Konsantre olma yeteneğini sağlamak (odaklanma-dikkat)
 • Yeteneklerin düzenlenmesini sağlamak
 • Kendi kişiliğini yansıtmasına yardımcı olmak ve kendine saygı duymasını sağlamak (öz saygı)
 • Kendini kontrol etmeyi öğrenmesini sağlamak
 • Kendine güveni sağlamak ve geliştirmek
 • Akademik öğrenme yeteneğini oluşturmak ve geliştirmek
 • Soyut düşünce ve akıl yürütme kapasitesinin oluşmasını ve gelişmesini sağlamak
 • Vücudun ve beynin uzmanlaşarak ortak hareket etmesini sağlamak
 • Çevreyle olan sosyal, duygusal ve fiziksel etkileşimini geliştirmek