AİLE DANIŞMANLIĞI

Çocuğun zamanının ve eğitiminin çoğunun geçtiği yer aile ortamıdır. Çocukların gün içerisinde nasıl aile etkileşiminde bulundukları ve alenin sosyal ilişkilerinin nasıl olduğu büyük önem taşımaktadır. Bu düşünceden yola çıkarak özel gereksinimli çocuklara sahip olan ailelerin birbirlerini ve çocuklarını nasıl daha iyi anlayabileceği, çocuklarına karşı nasıl davranmaları gerektiği, sorunlara nasıl çözümler bulunabileceği ile ilgili ailelere verilen hizmetlerdir.