TEACH

Teach Yöntemi
TEACH yöntemi ile eğitim, çocuğun ev ve okul dahil olmak üzere çeşitli ayarlarla yapılandırılmış öğretime dayanmaktadır. TEACH de görsel malzeme, günlük programlar ve çalışma sistemleri kullanılarak dil, taklit,sosyal ve bilişsel beceriler üzerinde durulmaktadır. Öncelikli olarak bireyselleştirilmiş eğitim için çocuk değerlendirilir ve gereksinimlerini karşılamak üzere fiziksel çocuğun fiziksel çevresi değiştirilir. Çocuklar kendilerine ait çalışma köşelerinde görsel planlarını takip ederek belli becerileri yerine getirirler. Böylece başkalarına bağımlılıkları en aza indirilmeye çalışılır.
Ana Hedefler
Otizmli çocuğun yetişkin bir birey olduğunda mümkün olduğunca bağımsız, bir başkasının desteğine gereksinim duymadan yaşayabilen, çalışabilen, sosyal hayata katılabilen, boş zamanının uygun etkinliklerle geçirebilen, beceri ve davranışlara sahip bir insan olmasını sağlamaktır.
TEACH yöntemiyle çocuğa aşağıdaki becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir:
1-Çevrenin bir anlamı olduğunu öğretmek
2-Neden – Sonuç kavramının öğretilmesi
3-İletişim becerilerini geliştirmek
4- Günlük yaşam ve toplumsal yaşam becerileri gibi yetişkinlik için gerekli, anlamlı becerileri geliştirmek
5-Mesleki Beceriler Geliştirmek
6-Boş Zamanı Değerlendirme, Eğlenme ve İlgi Alanları Geliştirmek
7-Uyumsuz/Problem Davranışları Azaltmak