slider slider slider

BİZ KİMİZ?

Çağlapınar Engelsiz Spor Akademi Merkezi

Farklı gelişen çocukların topluma kazandırılması düşüncesiyle yola çıkan Çağlapınar Engelsiz Spor Akademi, Çiğli'de kuruldu. Kurumumuz, ülkemizde yüzlerce özel gereksinimli bireyin hayatında önemli rol oynamaktadır. 

Seanslar, eğitim koordinatörleri önderliğinde, alanında uzman ve tecrübeli eğitimcilerden/terapistlerden oluşan ekibimiz tarafından, çocuğun öncelikli ihtiyaç ve gereksinimleri göz önünde bulundurularak uygulanmakta, gereksinimi olan alanlarındaki gelişiminin desteklenmesi hedeflenerek sürdürülmektedir. Her çocuğun eğitimden günde kaç seans yararlanacağı yapılan değerlendirmelerden sonra kararlaştırılmaktadır.  


Uzman & Tecrübeli Eğitimciler

Hijyenik Sınıflar ve Doğru Eğitim

Kanıtlanmış Metodlar

Artan Yaşam Kalitesi

EĞİTİMLERİMİZ

BİREYSEL EĞİTİM

BİREYSEL EĞİTİM

Kurumumuza başvuruda bulunan birey için kapsamlı bir eğitsel değerlendirme süreci gerçekleştirilir. Bu süreç eğitim k...

DETAY
GRUP EĞİTİMİ

GRUP EĞİTİMİ

Özel eğitimde grup eğitimi, iki veya daha fazla çocuğun ortak bir hedef uğruna bir araya getirilmesiyle gerçekleştiri...

DETAY
AİLE DANIŞMANLIĞI

AİLE DANIŞMANLIĞI

Çocuğun zamanının ve eğitiminin çoğunun geçtiği yer aile ortamıdır. Çocukların gün içerisinde nasıl aile etkileşimind...

DETAY
AKUATERAPİ

AKUATERAPİ

Akuaterapi su içerisinde suyun çeşitli özelliklerinden faydalanılarak yapılan egzersizler olarak tanımlanabilir. Dene...

DETAY
FİZYOTERAPİ

FİZYOTERAPİ

Fizik tedavi hasta ya da yaralanmış vücut yapılarına yeniden fonksiyon kazandırmayı hedef tutan bir  tedavi yöntemidi...

DETAY
ERGOTERAPİ

ERGOTERAPİ

Ergoterapi  anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlığı ve refahı  geliştiren  kişi merkezli bir terapidir. Ergoterapinin...

DETAY
BEDEN EĞT. SPOR

BEDEN EĞT. SPOR

Beden eğitimi ve spor, günlük yaşamlarda birtakım engellerle ve sınırlılıklarla karşılaşan özel eğitimli bireylerin y...

DETAY
MÜZİK TERAPİ

MÜZİK TERAPİ

Müzik Terapi:  Çocukların gelişim süreçlerine müzik yolu ile katkı sağlayan hareket, dil ve melodinin ritim ile bütün...

DETAY
DUYU BÜTÜNLEME TERAPİSİ

DUYU BÜTÜNLEME TERAPİSİ

Duyu Bütünleme Terapisi Nedir?Duyu bütünleme, duyu bilgilerinin bütünleştirilmesine ve motor hareketin planlanmasına ...

DETAY
Özel Eğitim Nedir?
Özel eğitim, bireyin gelişiminde uzman tarafından yapılan değerlendirme sonucu yaşıtlarından belirgin düzeyde farklılık olduğu tespit edildiğinde, bireyin özel gelişim ve öğrenme ihtiyacına yönelik hazırlanan eğitim programıdır. Otizm, işitme kaybı, görme kaybı, işitme ya da görmeyle ilişkili bozulma, ortopedik bozukluklar, konuşma ve dil alanıyla ilgili zorluklar, zeka (bilişsel gelişim) alanında yaşanan sorunlar, travmatik beyin hasarı, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) ya da okuma güçlüğü (disleksi), yazma güçlüğü (disgrafi), matematikle ilgili zorluk (diskalkuli), konuşma bozukluğu (afazi) gibi öğrenme alanında yaşanan güçlüklerin tamamı özel eğitimin konusu olabilir.
Uzman tarafından yapılan değerlendirme sonucu özel eğitim önerildiğinde pek çok aile endişe duyar. Sorun alanının farkında olsun ya da olmasın aileler için bu kararı duymak oldukça zor ve kaygı vericidir. Ailelerin en büyük kaygısı ise özel eğitim raporunun çocuğun ileriki eğitim ve iş yaşantısını olumsuz etkileme ihtimalidir. Ailelerin aklına gelen ilk sorular “Rapor mu almalıyım? Bu rapor ile çocuğum etiketlenmiş mi olur? İleride karşısına çıkar mı? Pişman olur muyuz? Çocuğum orada durumu daha ağır çocuklarla mı eğitim görecek? Onlardan etkilenirse psikolojisi daha kötü olur mu? Askere gidebilir mi? İş sahibi olabilir mi? Evlenebilir mi?” şeklinde olmaktadır. Özel eğitim alma konusunda gözetilmesi gereken en önemli husus çocuğun yüksek yarar
Özel Eğitim Kurumları, kurumda var olan programlara da bağlı olarak çeşitli uzmanlık alanlarını bünyesinde bulundurur: Özel Eğitim Uzmanı, Fizyoterapist, Psikolog, Psikolojik Danışman, Zihinsel Engelliler Sınıf öğretmeni, İşitme Engelliler Sınıf öğretmeni, Okul Öncesi Öğretmeni, Çocuk Gelişimi Uzmanı, Sosyal Hizmet Uzmanı, Ergoterapi Uzmanı gibi. Özel Eğitim merkezinin diğer eğitim kurumlarından ayrılan en önemli özelliği; uygun eğitimci tarafından çocuğa bire bir eğitim verilmesi, her çocuğun düzeyi ve ihtiyaçları doğrultusunda bireysel eğitim programının olması ve konunun uzmanı tarafından bu programın uygulanmasıdır. Özel eğitimde çocuğun yaşadığı zorluk alanına göre, bu zorluğun üstesinden gelmeyi hedefleyen bir eğitim programı hazırlanır.
RAM raporunda uygun görülen eğitime, ailenin seçeceği bir özel eğitim merkezinde başlanır. Bu eğitim, rapora göre haftada 2 birebir ders saatinin yanı sıra çocuğun düzeyine ve yaşına uygun çocuklarla haftada 1 grup dersi olacak şekilde düzenlenir. Ders saati şu anki uygulamada 45 dakikadır ve bu süre, 45 dakika boyunca eğitimci ile çocuğun baş başa ders yapması anlamına gelir. Özel eğitim kurumu ders saatlerini, çocuğun devam ettiği okul ders programını göz önünde bulundurarak düzenlemek durumundadır.
Özel eğitim kurumu seçiminde izlenecek en doğru yol, özel eğitim önerilen ailenin birkaç farklı özel eğitim merkezini ziyaret etmesi, buralarda eğitimciler ve devam eden ailelerle görüşmeler yapması ve aklındaki soruları yerinde gözlemlemesi olacaktır. Unutulmamalıdır ki her bireyin engelli olmaya yakınlığı, düşündüğünden çok daha fazladır. Her birey engelli bireylerle bir arada bulunarak onları tanımalı, anlamalı ve yaşadıklarına ortak olmalıdır. Bu durum sanıldığının aksine çocuklarda merhamet duygusunun gelişimine, engelli bireyleri anlama ve yardımcı olma davranışlarının artmasına katkı sağlamaktadır.

BLOG / DUYURU

ÖZEL EĞİTİMDE NÖROPLASTİSİTE EĞİTİMİ

ÖZEL EĞİTİMDE NÖROPLASTİS...

NÖROPLASTİSİTE EĞİTİMİDUYU BÜTÜNLEME D.I.R FLOORTIME TOMATİSHAREKET BECERİLERİBEYNİ YENİDEN ŞEKİLLEND...

Akuaterapi Faydaları Nelerdir ?

Akuaterapi Faydaları Nele...

Akuaterapi su içerisinde suyun çeşitli özelliklerinden faydalanılarak yapılan egzersizler olarak tanımlanabilir. ...

Beden Eğitiminin Önemi ?

Beden Eğitiminin Önemi ?...

Beden eğitimi ve spor, günlük yaşamlarda birtakım engellerle ve sınırlılıklarla karşılaşan özel eğitimli b...